Projecteren met de spiegel van de ziel

Projecteren is als we zo overtuigd zijn van eigen gedachten, dat de auraziel verondersteld dat de ander hetzelfde denkt. Als we een mooie eigenschap in een ander bewonderen, dan herkennen we dat met een mooi stukje in onszelf. In een negatievere situatie, kan pijn onbewust als gif geprojecteerd worden, met een verlammend effect.

Projecteren, gedachten, auraziel, pijn, gif, verlammend effect, kwetsbaarheid, relaties, reïncarnatieproces, tweelingziel, hoog gevoelige, zielenruiltransactie, misbruik, enthousiasme, fijngevoelige, vertrouwen, pluimen, liefde, engelen, prooi, kwaadwillende, narcisten, stresstoename, krachteloosheid, uitputting, slachtoffer, afhankelijkheid, EQ, trauma, spiegelingen, miltwerking, burn-out, reflexzonemassage, rustgevend, punttouchemassage, frustratie

Het cadeautje van de spiegeling en de kwetsbaarheid

Een zielenuitwisseling kan een zeer positieve invloed hebben op ons leven, in onze relaties, zoals bij een tweelingziel of reïncarnatieproces. Tijdens de zielenruiltransactie kunnen dankbare momenten ontstaan, blijheid en optimisme overspoelt dan, hoog gevoelige zijn zeer kwetsbaar tijdens deze gebeurtenissen.

Door de enthousiasme kan er misbruik worden gemaakt

De fijngevoelige is zeer vereerd met een compliment en strooit dan ook met liefde en pluimen rond. Geen enkele gedachte komt bij deze engel met gebroken vleugels boven dat minderbedeelden, misbruik kunnen maken van vertrouwen

De natuur maakt zijn prooi krachteloos, tot er uitputting ontstaat

Kwaadwillende persoonlijkheden, als narcistische persoonlijkheden, kunnen slim gebruik maken van de gaven, wat kan leiden tot uitputting en stresstoename. De bedoeling is om de prooi krachteloos te maken, net als in het dierenrijk gebeurd.

De verbergingskunst van de giftige frustatie gebeurd vaak onbewust

De afweermechanisme van de giftige frustratie is verbergingskunst, met als doel eigen tekortkomingen te verdringen. De ontstane negatieve situatie wordt dan aan iemand anders toegeschreven en gebeurt vaak onbewust, dat maakt het juist zo moeilijk.

Gedupeerden en de verbergingskunstenaar zoeken elkaar

Net als bij energie of slapen, lijken de tegenpolen elkaar steeds weer op te zoeken, humor kan relatie verrijkend werken. Op een humoristische manier kan er een ontspannende sfeer gecreëerd worden, waardoor veranderingen mogelijk zijn.

Het slachtoffer ontwikkeld een emotionele afhankelijkheid

Ondanks dat we zijn of haar gedrag op dat moment onacceptabel vinden, ontstaat er een soort verslaving en verlangen. Een onbedwingbare behoefte kan zorgen voor een emotionele afhankelijkheid, waardoor iemand geïsoleerd kan raken van de buitenwereld. De isolatie voorkomt dat het slachtoffer gaat praten.

Een hoog ontwikkeld EQ en het sprookje van de ziel

Mensen met een hoog ontwikkelde EQ, zijn vaak aartsengelen en vliegen als er om hulp gevraagd wordt. Het Sprookje van de dood is een inspirerend verhaal en na het lezen, kunnen er puzzelstukjes op de plaats vallen.

Mee op avontuur met het zieltje

We worden door het Zieltje meegenomen, in een wonderbaarlijke reis die ons misschien opnieuw laat ontdekken wie we werkelijk zijn. Waar we daadwerkelijk vandaan komen en wat en hoe de geestenziel in een mensenlichaam geboren wordt. De wedergeboorte vind plaats na acclimatisering, waarna het de aurawisseling overneemt. 

Inzicht zorgt ervoor dat we verantwoordelijkheid gaan nemen

Inzichten zorgen ervoor dat we verantwoordelijkheid gaan nemen voor onszelf, voor het eigen handelen en eigen emoties. Deze ervaringen kunnen kracht geven en de ander kan er zelfs dankbaar voor zijn, voor wat hij ons liet zien. 

Geef liefdevolle spiegelingen met troostende, verzachtende uitdrukkingen en woorden aan kinderen, zodat ’t oprechtheid herkend. Leer een jong persoon zich te beschermen tegen de negatieve invloeden en maak innerlijke trauma bespreekbaar als eten en drinken. Als we een familielid leren naar een muur te blijven staren, ontnemen wij ze de persoonlijke groei.

Zodra de hersenen een groot probleem als tijdsdruk of irritatie signaleren, wil het hoofd de narigheid oplossen en leent darmenergie. De buisvormig ingewand krijgt via zenuwvezels door dat er sprake is van een noodtoestand en dat hij deze keer wel moet luisteren. Een verhoogd stressniveau kan lijden tot insulinemoeheid.

Als de milt niet meer samenwerkt met het maagdarmstelsel

De milt moet samenwerken met de maag en de dunne darm, waarbij de de buikklier met lymfatisch weefsel de belangrijkste functie heeft. De verteringsprocessen worden op gang gehouden met de juiste miltwerking.

Leren ontspannen met chakra reflexzonemassage, door een lichte aanraking van handen, voeten, hoofdhaar en gezicht te ervaren. Er bevinden zich effectieve relaxatieprikkels met een rustgevend effect voor de chakra’s. De punttouchemassage kan de werking van de maaglever en darmen stimuleren