Verzorging en ons levenspad

Verzorging, van kind, ons levenspad, tot we afscheid nemen. Als we klein zijn, worden we verzorgd, bij het steeds meer volwassener worden, hopen we dat onze levenspad goed zal blijven verlopen, zonder al teveel pijn, verdriet en in een goede gezondheid. Op een bepaalde leeftijd veranderd de kijk op het leven, het heeft zorgen maar ook bouwstenen gegeven.

Verzorging, thuiszorg, opvoeden, hulpmiddelen

Van kind naar volwassene

Eerst worden we geboren en gaan ouders of toevertrouwde verzorgers ons naar volwassenheid brengen. Tijdens deze reis gebeurd er van alles, de verzorging kan zorgeloos verlopen en kent ook zorgelijke momenten en dat veranderd niet, als we zelf volwassen worden. We kijken dan vaak anders naar onze zorgeloze of zorgelijke jaren.

BabyBaby

Levenspad met verdriet, vreugde en op zoek naar een balans

Op het levenspad komen we van alles tegen, plezier, ziekte, verdriet, verlies, pijn en gemis. We hopen dat we gezond oud mogen worden en dat we nog lang mogen genieten en dat is heel vaak ook zo. Helaas is dat niet voor iedereen en moeten we vaak roeien met de riemen en kennis die voor handen is, om het zorgen van klein tot groot, zo aangenaam mogelijk te maken. We zoeken naar een balans, tussen ontspanning en een actief leven.

Het leven als een boek met bladzijdes die openen en dicht blijven

Het leven is als een boek, we leven ons leven en elke dag slaan we een nieuwe bladzijde open en sluiten die van de vorige dag af. Helaas blijven bladzijdes ook wel eens hangen en als het er tien zijn, dan kan je dat nog inhalen, als bladzijden maar blijven hangen, kom je niet toe aan je nieuwe bladzijde en staat je leven misschien even stil of misschien wel voor langere tijd.Β 

EreadersEreaders
Civas: Keuze uit 100 studies

Tot we de bladzijden wel kunnen omslaan

Soms verliezen we werk, omdat we niet verder kunnen gaan er komt plaats voor verandering en verdieping in onze toekomst, we zouden een opleiding willen doen, maar twijfel blijft. Voor de één blijft er een hele encyclopedie achter die gelezen is en voor de ander een paar boeken op een plank met allemaal wensen in gedachten, die nooit werkelijkheid zijn geworden, door welke reden ook. 

Wanneer we geconfronteerd worden met het stervensproces, omdat we bijvoorbeeld ziek zijn en er geen herstel mogelijk is, na een operatie of een ongeluk overleiden of dat van een familielid is of vriend(in), goede buur, collega of dierenvriend, er komen vaak veel vragen naar boven. Wat gebeurt er als we sterven? Waar gaan we heen?Β 

DierDier

Het stervensproces volgens het Tibetaans boeddhisme

Het boeddhisme gaat uit van wedergeboorte, en geeft een uitgebreide beschrijving van het stervensproces gezien vanuit de stervende, van de periode tussen wedergeboorten en van de factoren die bepalen in welke vorm we wedergeboren worden.Β 

Harmonie rondom het sterven, creΓ«er een vriendelijk omgeving

βž€ Help de stervende om positieve herinneringen op te wekken. ➁ Wat is goed gedaan in het leven, hoe heb je anderen kunnen helpen en wat gaf je een goed gevoel. βž‚ Respecteer vooral ook de religieuze overtuigingen van de stervende;Β Vermijd allerlei verstoringen en irritaties. βžƒ Als de stervende er zelf niet over begint, niet praten over hetgeen fout is gegaan in het leven. βž„ Begint hij/zij er wel over, dan troosten, benadrukken, dat niemand een foutloos leven heeft, er anders ook niets geleerd zou worden.Β 

Wanneer stervenden geen boeddhist is en niet vertrouwd met meditatie, uit dan geen negatieve emoties. Het activeren van de positieve indrukken in het bewustzijn is belangrijk voor een positieve kans op wedergeboorte te stimuleren. De geboorte van een kind kan om deze redenen ook het beste plaats vinden in een rustige omgeving, waarin ouders en geborene de tijd krijgen aan elkaar te wennen.Β 

Welk werk we als mens ook doen, gebruik creativiteit

Vroeger was mijn werk, voor een plaatselijke uitvaartondernemer en ging deur aan deur bij mensen op bezoek, om te waarschuwen voor kosten betreffende een uitvaart en de ontzorging van nabestaanden. Het werk: verzekeringsagent, maar gaf er een creatieve draai aan: een bijzonder laatste moment van afscheid. Deze momenten zorgden ervoor, dat elke dag de moeite waard was, want je wist nooit, wat er achter de deur gebeurde.

Informatie, over vergoedingen en zorg

Verzorging thuis, het zal steeds vaker voorkomen en omdat de verzorging thuis niet eenvoudig is te noemen. Is het goed om te weten, waar kunnen we hulpmiddelenΒ voor thuiszorg vinden en wat zijn daarbij de mogelijkheden om een vergoeding te krijgen.

Een rollator, rolstoel of looprekken, dat is voor de één gemakkelijker dan de ander. Waar het de één zijn vriend wordt en de voordelen er van ziet, blijft een ander liever binnen.

300x600 tradetracker uw-zorgspecilaist
Delen