Verzorging en ons levenspad

Verzorging, van kind, ons levenspad, tot we afscheid nemen Als we klein zijn, worden we verzorgd, als we volwassen worden, hopen we dat onze levenspad goed zal blijven gaan, zonder al teveel pijn, verdriet en in een goede gezondheid

Verzorging

Van kind naar volwassene

Eerst wordt je geboren en gaan ouders of toevertrouwde verzorgers je naar volwassenheid brengen. Tijdens deze reis gebeurd er van alles, de verzorging kan zorgeloos verlopen, de verzorging kent ook zorgelijke momenten en dat veranderd niet, als we zelf volwassen worden. We kijken dan vaak anders naar onze zorgeloze jaren, als die er waren. Op je levenspad kom je van alles tegen, plezier, ziekte, verdriet, verlies, pijn en gemis. We hopen dat we gezond oud mogen worden en dat we nog lang mogen genieten en dat is heel vaak ook zo. Helaas is dat niet voor iedereen en moeten we vaak roeien met de riemen en kennis die voor handen is, om het zorgen van klein tot groot, zo aangenaam mogelijk te maken. 

BabyBaby

Ons levenspad

Het leven is als een boek, we leven ons leven en elke dag slaan we een nieuwe bladzijde open en sluiten die van de vorige dag af. Helaas blijven bladzijdes ook wel eens hangen en als het er tien zijn, dan kan je dat nog inhalen, als bladzijden maar blijven hangen, kom je niet toe aan je nieuwe bladzijde en staat je leven misschien even stil of misschien wel voor langere tijd. Tot we de bladzijden wel kunnen omslaan. Soms verlies je werk, omdat je niet verder kan, soms zou je een opleiding willen doen, je weet alleen niet welke. Voor de één blijft er een hele encyclopedie achter die gelezen is en voor de ander een paar boeken op een plank met allemaal wensen in gedachten, die nooit werkelijkheid zijn geworden, door welke reden ook. Vergoedingen en hulpmiddelen

GezondheidGezondheid

Afscheid: Wanneer we geconfronteerd met het sterven, omdat je bijvoorbeeld ziek bent, of dat van een familielid of vriend(in), goede buur of collega komen vaak veel vragen naar boven. Wat gebeurt er als we sterven? Waar gaan we heen? 

Het stervensproces volgens het Tibetaans boeddhisme

Het boeddhisme gaat uit van wedergeboorte, en geeft een uitgebreide beschrijving van het stervensproces gezien vanuit de stervende, van de periode tussen wedergeboorten en van de factoren die bepalen in welke vorm we wedergeboren worden. 

Spiritualiteit kan inzichten geven aan de zwangerschap, geboorte en de opvoeding. Zie ook Balans-lifestyle bij Geboorte, hoe spirituele zaken inzichten kunnen geven. Wanneer stervenden geen boeddhist zijn en niet vertrouwd zijn met meditatie, uit dan geen negatieve emoties. Het activeren van de positieve indrukken in het bewustzijn is belangrijk voor een positieve kans op wedergeboorte te stimuleren. 

Omring de stervende zo veel mogelijk met een harmonieuze, vriendelijke en heldere sfeer

Help de stervende om positieve herinneringen op te wekken; Wat is goed gedaan in het leven, hoe heb je anderen kunnen helpen en wat gaf je een goed gevoel; Respecteer vooral ook de religieuze overtuigingen van de stervende; Vermijd allerlei verstoringen en irritaties; Als de stervende er zelf niet over begint, niet praten over hetgeen fout is gegaan in het leven; Begint hij/zij er wel over, dan troosten, benadrukken, dat niemand een foutloos leven heeft, er anders ook niets geleerd zou worden. Afscheid voor troost en herinneringen

Spirituele betrokkenheid

Vroeger werkte ik voor een plaatselijke uitvaartondernemer en ging ik deur aan deur bij mensen langs, om mensen te waarschuwen voor kosten betreffende een uitvaart en de ontzorging van nabestaanden. De meest bijzondere momenten kwam ik tegen, hoe verdrietig ook, de laatste momenten probeerde ik met mijn beroep, bijzonder te maken. Deze momenten zorgden ervoor, dat elke dag de moeite waard was, want je wist nooit, wat er achter de deur gebeurde….. 

Afscheid, een verhaal in herinnering

Vijf dagen in de week, 3 afspraken maakte ik in de avond, drie volle jaren heb ik dat gedaan. Een verhaal in herinnering…. Ik vergeet het nooit meer, het was een warme dag, toen ik aanbelde bij een rijtjeshuis. Lees meer… 

Delen